Metamorfosemassage


Vanuit de voetreflexzonetherapie is door de uit Noord-Amerika afkomstige reflexzonetherapeut Robert St. John de Metamorfose massage ontwikkelt, hij ontdekte dat een deel van de voet, corresponderend met de ruggenwervels, ook verband houdt met de prenatale periode.
Er kunnen bij het nog ongeboren kind energetische blokkades ontstaan die mogelijk van invloed zijn op het latere leven, door de metamorfosemassage is het mogelijk deze blokkades vaak geheel of gedeeltelijk weg te nemen.
Een metamorfosebehandeling werkt zowel op de psyche als op het lichamelijke welbevinden, binnen de persoon vinden op ongedwongen wijze die veranderingen plaats welke op dat moment van wezenlijk belang is.


Deze massage vorm wordt niet alleen toegepast op de voeten maar ook op de reflexzones van handen en hoofd.