Therapeutic Touch

 

In 2021 heb ik mijn diploma Therapeutic Touch behaald bij het van Praag Instituut.

 TherapeuticTouch

 

Therapeutic Touch (TT) is een in de jaren “70 ontwikkelde vorm van complementaire zorg, waarbij de zorgverlener (therapeut) probeert het energieveld van de cliënt meer in evenwicht te brengen. TT is dus een energetische interventie

Binnen de verpleegkunde is Therapeutic Touch zodanig geïntegreerd dat het als verpleegkundige interventie is beschreven in de NIC ( Nursing interventions Classification) .

En een “energieverstoring” is als verpleegkundige diagnose opgenomen in de NANDA ( North American Nursing Diagnosis Association) Beide classificatie systemen worden ook in Nederland gebruikt.

 

Therapeutic Touch is een bewezen methode in het behandelen van pijn, onrust en angsten. Wanneer hier meer rust in komt, komt er ook meer plaats voor ontspanning.

 

Er is onderzoek gedaan naar het effect van TT met dementie. Cliënten waren minder geagiteerd en minder rusteloos en hadden minder loopdrang.

Ook kan Therapeutic Touch toegepast worden in de terminale fase van iemand.

 

 

Wat doe ik tijdens een Therapeutic Touch behandeling:

 • Energie voelen,
 • Aftasten,
 • Harmoniseren en
 • extra energie geven om het hele systeem te vitaliseren

 

Duur van een behandeling is 8 tot 10 minuten. Ik combineer deze behandelingen nu met andere vormen van complementaire methoden in mijn praktijk.

 

Therapeutic Touch is een vorm van complementaire zorg.

 

Complementaire zorg:
Holistische mensvisie: de mens is een geheel van lichaam, geest, energie en ziel
Gezondheidsgericht: stimuleren van het zelfgenezend vermogen


Voorbeelden van complementaire zorg zijn:

 • Gebruik van kruiden
 • Gebruik van geuren
 • Massage
 • Gebruik van muziek
 • Voetreflexmassage
 • Ademhalings- en ontspanningsoefeningen
 • Visualisatie oefeningen

 

Het is ook mogelijk dat ik op locatie kom om Therapeutic Touch toe te passen, denk bijvoorbeeld aan instellingen of in thuissituaties.